Yrkesutbildningar

En yrkesutbildning är, precis som namnet antyder, en utbildning som leder fram till ett visst yrke. Här handlar det framförallt om praktiska yrken som elektriker eller VVS-montör. Många av dessa utbildningar läser man på gymnasienivå, inom ett

Tips för att lyckas med distansstudier

Möjligheten att studera på distans är för många avgörande för att de ska kunna studera överhuvudtaget, eller för att de ska kunna välja just den utbildning som de själva vill. Dagens teknik gör att vi via internet

Framtidsyrken

Tvekar du kring dina framtidsutsikter på arbetsmarknaden? Det är många som har drömmar om framtiden och yrkeslivet är en stor del av detta. Vad ska du jobba med och kommer arbetsmarknaden inom yrket du är intresserad av

Lära sig språk via internet

Alla har väl någon gång drömt om att lära sig ett nytt språk riktigt bra. Kanske vill man lära sig franska för att kunna beställa en café au lait utanför de typiska turiststråken i Paris, eller italienska

Vad är MOOC?

Ett av internets allra viktigaste bidrag till världshistorien är att det har tillgängliggjort stora mängder information för allmänheten. Mycket av den informationen kommer i svårtillgänglig och oöverskådlig form och det kan vara svårt att tillgodogöra sig den

Utbildning på nätet eller på campus?

Funderar du på att skaffa dig en universitetsutbildning? Då står du inför valet huruvida du föredrar att läsa din kurs på nätet eller på campus. Kanske lockar universitetslivet tillsammans med andra studenter i en ny stad eller

Så skaffar du dig enklast en utbildning på nätet

Att skaffa sig en utbildning online behöver inte vara svårt. Naturligtvis kräver studierna samma ansträngning som vanliga högskolestudier på plats i en föreläsningssal, men om du har ett späckat schema kan det vara enklare att trycka in

wildfire