Framtidsyrken

Tvekar du kring dina framtidsutsikter på arbetsmarknaden? Det är många som har drömmar om framtiden och yrkeslivet är en stor del av detta. Vad ska du jobba med och kommer arbetsmarknaden inom yrket du är intresserad av att växa eller minska? Det är väldigt viktigt att tillåta sig själv att drömma fritt men det är lika viktigt att vara realist, speciellt om det är angeläget för dig att ha en ekonomisk trygghet för dig och en eventuell familj. Vilka yrken kommer försvinna i framtiden och vilka kommer att bli populära? Det ska vi titta på i den här texten.

1200px-US_Navy_030124-N-1328C-510_Navy_dentist_treats_patients_aboard_shipGoda framtidsutsikter för akademiker

Det skapas ständigt listor över vilka yrken som kommer att bli populära och eftertraktade i framtiden, men vad baseras de på? Det handlar mycket om olika generationer, svängningar på arbetsmarknaden och antalet människor som utbildar sig. Man pratar exempelvis om ”Jätteproppen Orvar”, ett uttryck som populariserades av journalisten Maria Hörnfeldt när hon debatterade för att sextiotalisterna blev hindrade på arbetsmarknaden av den stora fyrtiotalistgenerationen. Nu när fyrtiotalisterna går i pension kommer det finnas ett tomrum som skapar en efterfrågan på allt från läkare till lärare. Det är dock viktigt att du väljer ett yrke som du tycker är intressant och inte bara för att det kommer finnas en stor efterfrågan när du är nyutexaminerad. Om du har en passion för konst finns det ingen anledning att bli försäljare av badkar bara för att yrket toppar en lista över framtidsyrken. Det kan finnas många olika anledningar till att det finns en stor efterfrågan, jobbet kanske är väldigt krävande.

Vilka yrken är aktuella i framtiden?

När man kikar på listor över framtidens jobb finns det vissa yrken som är överrepresenterade. Till exempel kommer det finnas en stor efterfrågan efter smala yrken som kräver lång utbildning. Att utbilda sig till tandläkare kan därför vara en bra idé men samtidigt låsa dig då det är en liten yrkesgrupp. En ingenjör eller ekonom har mycket enklare att sadla om och byta bana om de önskar. Vilka andra yrkesgrupper, förutom tandläkare, förväntas det vara stor efterfrågan på i framtiden? Sjukgymnast, matematiker, datavetare, statistiker, audionom och kemist är några av de yrken som kommer vara aktuella redan år 2017. Om man tittar på några yrken där konkurrensen förväntas vara hög inom den närmsta framtiden hittar man bland annat kommunikationsyrken, samhällsvetare, veterinärer och hälsovetare. För att försäkra dig om att få jobb är den viktigaste investeringen en utbildning. I takt med att den digitala världen utvecklas kommer det även att finnas en efterfrågan efter jobb som vi ännu inte känner till.