Fördelar med CRM inom utbildning online

Hemligheten bakom effektiv utbildning online är att använda samma smarta verktyg som professionella marknadsförare gjort i åratal, så kallade verktyg för Customer Relationship Management (CRM). Men vad är egentligen CRM och vilka fördelar har ett sådant verktyg? CRM-verktyg är gjorda för att ge dig en helhetsbild av dina kundrelationer genom att samla in och centralisera kunddata. Ingen förklarar syftet med CRM bättre än Lime Technologies som varit verksamma sedan 1990 med att leverera användarvänliga CRM-verktyg.

Lime Technologies CRM-verktyg ser till att:

  • Samla in kundinformation – Relevant information om dina kunder samlas in på ett och samma ställe för att underlätta informationshanteringen. Detta ger dig förutsättningen för att kunna arbeta på ett organiserat och strukturerat sätt.
  • Automatisera processer – Med ett CRM-verktyg slipper du utföra många uppgifter manuellt, som till exempel att förbereda utskickslistor och schemalägga aktiviteter i kalendern. På så vis får alla i verksamheten mer tid och energi över till att bygga goda relationer med kunderna.
  • Ge insikter och rapporter – På ett ögonblick kommer du att se listor, statistik och rapporter som kan ge dig värdefulla insikter. Dessa insikter ger dig chansen att agera mycket snabbare än vad du hade gjort i normala fall.

Implementera CRM i utbildning online

Målet med CRM är alltså att på ett aktivt och strukturerat sätt förbättra kundrelationer och utveckla långsiktiga relationer. Föga förvånande har CRM-verktyg börjat användas i utbildningar online för att öka studenternas engagemang. Om du driver en kurs eller utbildning online kommer att få en enorm nytta av Lime Technologies innovativa CRM-verktyg.

Topp 3 fördelar med att implementera CRM

Tre av de största anledningarna till att börja implementera CRM är:

1. Sparar tid och pengar – Automatiserade processer med CRM sparar både tid och pengar. Det frigör resurser som kan användas till att förbättra utbildningens kvalitet och handleda studenter.

2. Optimerar marknadsföringen – Ett bra CRM-verktyg ger dig insikter om vad du kan göra för att marknadsföra din utbildning på bästa sätt. Du kan till exempel få en tydlig överblick över demografiska data och se viken bakgrund studenterna har. Om de flesta studenter kommer från storstaden kan det kräva annorlunda marknadsföringsinsatser än om studenterna vore från landsbygden.

3. Bygger bättre relationer med studenterna – CRM-verktyg gör det lättare än aldrig förr att bygga bättre och mer meningsfulla relationer med studenter. Du kan bland annat skicka ut personliga meddelanden om kommande aktiviteter och utbildningsrelaterade engagemang. Detta ser till att hålla studenterna ständigt informerade och engagerade.