Psykolog är drömyrket

Tidigare kunde psykologer bemötas med viss skepsis. Många tvekade inför att tala med en psykolog eftersom de hade föreställningar att psykologen kunde läsa av dem och förstå mer än de ville avslöja. Idag är mytbildningen kring psykologer inte lika stor som tidigare men det är fortfarande fråga om ett spännande yrke. Vem är inte intresserad av det mänskliga psykets och alla dess outgrundliga vindlingar? Att vara psykolog är att vara expert på, åtminstone någon aspekt, av vad det innebär att vara människa och på hur man kan bryta negativa tankar och beteendemönster.

Ett högstatusyrke med stor valfrihet

Psykolog, läkare och jurist är fortfarande drömjobben för svenska ungdomar. Det är helt enkelt högstatusyrken, kanske för att de leder till jobb med bra löner och för att det är svårt att komma in på utbildningarna. Får att kunna gå psykologlinjen behöver du regel ha skrivit över 1.6 på högskoleprovet eller ha riktigt höga gymnasiebetyg. Yrket kan sedan innebära specialisering inom många olika områden. Det finns psykologer som arbetar som säljcoacher eller experter på organisationsfrågor åt stora företag och det finns andra som arbetar med att ge akut stöd åt traumaoffer. Det finns offentliganställda psykologer så väl som egna företagare. Valfriheten är alltså stor.

Det handlar om människokunskap

Förutom att psykologyrket har hög status lockas många av att det kan sägas gå ut på att förstå människor och på att få dem att öppna sig. En bra psykolog är alltså duktig på kommunikation och mellanmänskliga processer såväl som på inre skeenden och människors mest privata känslor och tankevärldar. Det är inte säkert att dessa kunskaper innebär att psykologen själv blir en mer välfungerande samhällsmedborgare och medmänniska, men det bör vara mer bra än dåligt att ha dessa färdigheter i bagaget. Att i sin yrkesroll ha möjlighet att göra stor skillnad är något annat som säkert lockar många psykologstudenter.