Tjejer inom IT

Många lärosäten runt om i landet arbetar strategiskt med att få fler tjejer att läsa IT-utbildningar. IT-utbildningarna är och har varit väldigt mansdominerade. Man vill gärna få in fler tjejer på utbildningarna eftersom man ser att det har många fördelar. En mer jämlik struktur i klasserna skapar bättre klimat och gör att fler kan nå goda studieresultat. Dessutom så vore det bra för IT-relaterade arbetsplatser att i förlängningen bli mer jämlika. Undersökningar visar att arbetsplatser där det är en jämn fördelning mellan könen ofta får bättre resultat när man undersöker hur nöjda medarbetarna är.

Insatser för att locka tjejer

Det finns en rad olika insatser man kan göra för att få fler tjejer att börja läsa IT-relaterade utbildningar. Det bästa är nog att börja så tidigt som möjligt och få tjejer intresserade av teknik redan på förskolan, lågstadiet och mellanstadiet. Men det finns också andra insatser man kan göra. Ett exempel är att Tjejer som pluggar IT kan få studielånet betalt. Den här typen av belöningar kan stimulera att fler tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar. Det gäller också att jobba med utbildningarnas innehåll så att de inte är könsstereotypa. Lärare behöver fundera på hur de uttrycker sig och vilka exempel de använder i sin undervisning.

IT-området mår bra av jämlikhet

Tjejer har massor att bidra med till IT-området. Ofta är tjejer mer socialt inriktade än vad killar är och den sociala kompetensen är verkligen något som behövs inom IT-sektorn. Att jobba med IT är inte att sitta i en källare framför en dator hela dagarna. Snarare är det ett väldigt socialt arbete där man ofta jobbar nära sina kollegor i team. Det är viktigt att ha en god kommunikationsförmåga och det är viktigt att kunna vara tydlig och rak. Undersökningar visar också att tjejer är mer aktiva än män på sociala medier och med den erfarenheten har tjejer verkligen något att bidra med när det gäller teknikutvecklingen på området.