Tips för att lyckas med distansstudier

Möjligheten att studera på distans är för många avgörande för att de ska kunna studera överhuvudtaget, eller för att de ska kunna välja just den utbildning som de själva vill. Dagens teknik gör att vi via internet kan få tillgång till lärare och studiematerial på datorn, något som tillåter oss att plugga i helt andra länder eller i helt andra städer än själva lärosätet. Det finns dock en nackdel med distansstudier, i alla fall om man ska tro statistiken: studieresultaten blir sämre än om man pluggar på campus. Hur gör man då för att lyckas med sina distansstudier?

För det första är det viktigt att läsa all information om kursen innan man påbörjar sina studier. Distansutbildningar kan skilja sig mycket sinsemellan i sin utformning, från utbildningar som är helt IT-baserade till de som har fysiska träffar flera gånger under kursens gång. Genom att ta reda på sådant i förväg undviker man att få underkänt på kursen för att man inte har möjlighet att ta sig till de obligatoriska träffarna.reading-1209174_960_720

Det är också viktigt att redan från början ha rätt inställning till studierna. Många tror att distansstudier är lättare än att plugga på campus, men sanningen är att det oftare är tvärtom; när man pluggar på distans måste man läsa in samma innehåll som på campus, med den skillnaden att man har färre eller ingen lärarledd tid då man kan få hjälp. Det är därför mycket viktigt att man är disciplinerad och gör plats för studierna, och inte förutsätter att man kan klara av dem vid sidan av ett heltidsjobb eller en annan tidskrävande sysselsättning.

Något annat som är viktigt för att lyckas med sina studier, oavsett om man pluggar på distans eller inte, är att ta hand om sin hälsa. Om man mår dåligt på grund av att man är sjuk, har tandvärk eller någon annan krämpa, kommer man av förklarliga skäl att prestera sämre när man ska plugga. Man bör därför se till att ta sig iväg till en läkare eller tandläkare när man känner att man behöver det. Du hittar enkelt en tandläkare i Stockholm på Varden.se.

Se slutligen till att hitta en plats som stimulerar ditt lärande, och där du kan koncentrera dig. Många känner att de behöver söka sig bort från hemmet för att kunna studera, och bibliotek eller Lärcentrum är bra platser att tillbringa sin studietid på distans.