Vad är MOOC?

Ett av internets allra viktigaste bidrag till världshistorien är att det har tillgängliggjort stora mängder information för allmänheten. Mycket av den informationen kommer i svårtillgänglig och oöverskådlig form och det kan vara svårt att tillgodogöra sig den utan att ha några tidigare kunskaper om informationsinhämtning på nätet. MOOC – massive open online course – är ett försök att ändra på det. Här får du kunskap tillrättalagd på ett pedagogiskt sätt, vilket gör det betydligt enklare att lära sig den. Du väljer själv vilka bitar som känns relevanta för dig och vad du hellre skippar.

Traditionellt har kurser – särskilt i USA – varit förbehållna de som hade pengar nog att ta sig in på en universitetsutbildning. I Sverige har högskoleutbildningen länge varit avgiftsfri, men den har fortfarande krävt en relativt omfattande antagningsprocess där antagningspoängen måste räcka för att du ska få en plats. Tanken med MOOC är att du ska slippa all krånglig administration och istället gå direkt till innehållet. Eftersom du är en av flera hundra eller ännu fler som går kursen är ofta det enda som krävs ett registrerat konto på sajten som tillhandahåller materialet.

Speaker at Business Conference and Presentation.

En kurs på nätet består vanligtvis huvudsakligen av inspelade föreläsningar. Eftersom deltagarna i en MOOC-kurs befinner sig runt om i världen – och eftersom de uppgår till ett högt antal – är det förstås omöjligt att få in alla i en föreläsningssal. Istället är lösningen att göra det på virtuellt vis och lägga upp videoföreläsningar på nätet. Tack vare snabbare bredbandsuppkopplingar världen över har det blivit enklare att lägga upp högupplösta videos på uppladdningssajter som YouTube.

Därefter sker ofta olika typer av projektarbeten eller inlämningsuppgifter för att studenten ska få visa att han eller hon har tagit in informationen på rätt sätt. Kursen avslutas i regel med en tentamen. Statistiken visar att MOOC-kurser har en betydligt lägre grad av studenter som genomför kurser till fullo i jämförelse med vanliga universitetskurser. En anledning till det kan vara att MOOC ofta är gratis samt att många väljer att läsa det vid sidan av sina vanliga jobb eller studier. Det gör att det kan bli mer tidskrävande än tänkt.