Studera online på världens elitskolor

Internet har revolutionerat våra möjligheter att ta del av kunskap och utbilda oss på egen hand. Självstudier inom olika ämnesområden kan enkelt göras genom olika uppslagsverk som finns online, vetenskapliga databaser och mängder av föreläsningar som finns upplagda på plattformar som Youtube. Problemet är att det sällan räcker med självstudier för att få ett arbete inom det område där du är kunnig. Arbetsgivare kräver att du har en formell utbildning, att du har dina kunskaper och din kompetens på papper.

Högre studier på universitet och högskolor är inte alltid så lättillgängligt. Det kan finnas en mängd olika orsaker till varför en person inte har möjlighet att söka vidare till högre studier efter studenten. Kanske saknar man behörighet för den kurs som man önskar läsa, kursen man vill läsa ges inte vid ett lärosäte i närheten av där man bor eller man får helt enkelt inte ihop livspusslet till att fysiskt befinna sig på universitetet fem dagar i veckan.

Ett nytt sätt att studera

Att läsa MOOC-kurser online löser många av de nämnda problemen, och är något som under de senaste tio åren börjat locka allt fler studenter världen över. Vissa hävdar att MOOC är framtidens utbildning och något som på sikt kommer förändra hela landskapet för högre studier.

MOOC står för ”Massive Open Online Course” och är ett koncept som funnits i drygt tio år. Konceptet fick sitt genombrott under hösten 2011 efter att över 160 000 studenter från 190 länder registrerade sig på en MOOC-kurs om artificiell intelligens som gavs via Stanfords universitet med inspelade föreläsningar, videolektioner och interaktiva uppgifter. Det hela fungerar ungefär som att ha en egen privatlärare direkt via datorn.

Fördelarna med MOOC-kurser är många. Det krävs inte några dokumenterade förkunskaper för att läsa kurserna, utan de är öppna för alla oavsett ålder och bakgrund. Det spelar inte heller någon roll var i världen som du befinner dig. Du kan plugga varifrån som helst och när som helst. Allt du behöver är en dator med internetuppkoppling. Kurserna läses nämligen helt online så du kan sitta med laptopen vid köksbordet och låta kunskapen flöda.

Det som gör kurserna unika är även att du inte betalar några kursavgifter. Enda kostnaden som uppstår är ett par hundra kronor för att vid kursens slut få ett certifikat över godkända studier. Att beställa detta certifikat är dock valbart så i praktiken kan du studera kurserna helt gratis. Om du utbildar dig eller fortbildar dig inför framtida jobbsökande rekommenderas dock att du köper certifikatet. Slutligen håller kurserna generellt en hög nivå. Du stöter på liknande teorier och resonemang som i traditionella universitetskurser. De flesta MOOC-kurser ges dessutom från världens absolut ledande elitskolor såsom Harvard, Columbia, Oxford, Stanford och Wharton. Bara en sådan sak kan få många att välja MOOC-studier för att krydda CV:et med lite Ivy League.