MOOC-kurser

Om du exempelvis drömmer om att plugga ekonomi för att kunna arbeta med till exempel fastigheter och/eller att driva din egen verksamhet och hyra kontorslokaler i Stockholm city, men inte har betygen som krävs kan det vara fantastiskt att läsa in en extra kurs på ämnet eller att förbereda sina studier på andra sätt på distans. Att studera på distans underlättar också om du vill jobba eller göra praktik samtidigt, eftersom du själv planerar dina studier. Här kan du läsa mer om MOOC-kurser.

MOOC-kurser

MOOC står för Massive Open Online Course och är en plattform för nätbaserade avgiftsfria kurser som kan läsas av vem som helst. Kurserna finansieras i regel av olika tilläggskostnader, så som kostnaden för att få avlägga ett examensprov. I Sverige kan en sådan kostnad i vissa fall täckas upp av studiestöd om ens utbildning berättigar den typen av stöd. Plattformen är framtagen utanför Sverige och har på många sätt nått större framgångar utomlands. Framför allt för att vi i Sverige är lyckligt lottade och kan studera gratis på universitetsnivå också, vilket inte är möjligt i ganska många andra länder. Det går att studera på distans via en del svenska universitet och högskolor också. Numera erbjuder de allra flesta några olika former av distansutbildningar och många av distansutbildningarna i Sverige är inspirerade av MOOC-plattformen.

Skillnader mellan MOOC och andra distanskurser

Det som skiljer MOOC-kurser från andra former av distanskurser är främst möjligheten till interaktivt lärande, även om deltagarna sitter på olika platser i världen. Interaktivt lärande kan tolkas som synonym till begreppet kooperativt lärande. Det innebär i stora drag att eleverna lär sig genom att se och lära av varandra. Det är ett vanligt förekommande sätt i klassrumssituationer där eleverna befinner sig på samma plats och i många pedagogiska utbildningar idag är begreppet ett högst vanligt förekommande inslag. Men, hur fungerar det på distans?

I första hand bygger det på att eleverna bedömer varandras arbeten på olika sätt och att de får möjlighet att genomföra grupparbeten på distans. Ofta används olika former av chattforum eller andra möjligheter för direktkommunikation vid de här inslagen i undervisningen. Det förekommer på andra distansutbildningar också, men inte alls i samma utsträckning som det förekommer i MOOC-kurserna. Dessutom är de här kurserna ofta baserade på att eleverna gemensamt betalar de kostnader som uppstår under kursens gång, så som avgifter för examinationer och liknande, vilket inte alls förekommitt innan MOOC-kursernas uppkomst. Återigen är Sverige ett undantag i och med att vi erbjuds kostnadsfri utbildning också.

En annan aspekt som skiljer MOOC-kurser från andra distanskurser är att kurserna och formatet är under konstant utveckling. Exempelvis försöker olika universitet samarbeta med varandra för att skapa de bästa förutsättningarna. Det är något som svenska universitet också har hakat på.